Z osebnim računom s plačilno kartico Mastercard Debit vam nudimo varno in udobno poslovanje z uporabo sodobnih bančnih poti. Osebni račun s kartico vam omogoča:

  • brezgotovinsko nakupovanje in plačevanje obveznosti doma in v tujini,
  • možnost pridobitve izrednega limita *,
  • ugodno obrestno mero pri sklepanju depozitov in najemanju kreditov *

* Hranilnica je pri ugotavljanju in preverjanju kreditne sposobnosti kreditojemalca ali solidarnega poroka dolžna opraviti vpogled v sistem SISBON.

Enkrat mesečno vam pošljemo izpisek o prometu in stanju na računu, ki ga lahko na vašo željo prevzamete tudi v kateri od naših agencij.

Za odprtje računa potrebujete:

  • veljaven identifikacijski dokument s sliko (osebna izkaznica, potni list,...),
  • davčno številko.

Oglasite se v eni izmed naših agencij in naši delavci vam bodo z veseljem pomagali pri izpolnjevanju pristopnega obrazca.

Osnovni plačilni račun Primorske hranilnice Vipava