Oddaja vloge za pridobitev mikroposojila iz Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka d.d.


Podjetja lahko vlogo za financiranje (pridobitev mikroposojila iz Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka d.d.) oddajo tako, da sledijo elektronskemu postopku v nadaljevanju. Dokumentacija mora biti pripravljena skladno s Posebnimi pogoji finančnega instrumenta EKP mikroposojila za MSP(2014-2020) za financiranje končnih prejemnikov (Posebni pogoji).

Za pripravo in oddajo dokumentacije je odgovoren prijavitelj sam – torej podjetje, ki vlogo za financiranje oddaja.

Zahtevana dokumentacija:

  • Izpolnjena Vloga za financiranje
  • Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
  • Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih izdano v mesecu podpisa pogodbe
  • Bonitetna ocena AJPES (S-bon), ki ne sme biti starejši od 30 dni
  • Računovodski izkazi (zadnji oddani na AJPES excel oblika)
  • Medletni podatki, če so na voljo oz. revidirano poročilo, če je zahtevano z zakonom (dokument)

Prejemnik dokumentacije je Primorska hranilnica d.d., ki oddano vlogo za financiranje obravnava v skladu z zakonodajo, pravili in internimi postopki. Rok za oddajo dokumentacije je do 15.01.2020. Hranilnica bo vloge obravnavala in vas o odobritvi ali zavrnitvi vloge za financiranje obvestila najkasneje do 31.01.2020.

Elektronski postopek oddaje vloge za financiranje, je postopek, ki mu sledite v korakih, po katerih uspešno zaključite z oddajo vloge za financiranje.

Za dodatne informacije ali pomoč pri oddaji vloge za financiranje nas lahko pokličete na telefonsko številko 05 36 64 500 ali pa nam pišite na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rok za oddajo dokumentacije je potekel.