4,99 EUR mesečno
Vključuje:
  • osebni račun: odprtje in mesečno vodenje
  • Mastercard debetna kartica: izdaja, redne menjave, uporaba
  • papirnati nalogi (UPN) – domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 6 mesečno