1. OBRESTNE MERE ZA AKTIVNE POSLE
1.1 Aktivni posli s fizičnimi osebami
1.1.1 Obrestne mere za stanovanjske kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje hipoteka)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 3,20 % 3,80 %

 

1.1.2 Obrestne mere za stanovanjske kredite – FIKSNA LETNA OBRESTNA MERA (druga oblika zavarovanja)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 3,50 % 4,00 %

 

1.1.3 Obrestne mere za stanovanjske kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA (zavarovanje hipoteka)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,10% 6 mesečni EURIBOR + 3,00%
Stanovanjski kredit ročnost do 180 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,20% 6 mesečni EURIBOR + 3,10%
Stanovanjski kredit ročnost do 240 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,30% 6 mesečni EURIBOR + 3,20%

 

1.1.4 Obrestne mere za stanovanjske kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA (druga oblika zavarovanja)
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Stanovanjski kredit ročnost do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,50% 6 mesečni EURIBOR + 3,30%
Stanovanjski kredit ročnost do 180 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,60% 6 mesečni EURIBOR + 3,40%
Stanovanjski kredit ročnost do 240 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,70% 6 mesečni EURIBOR + 3,50%

 

1.1.5 Obrestne mere za potrošniške kredite – FIKSNA LENA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročni potrošniški kredit do 12 mesecev 3,80 % 4,50 %
Dolgoročni potrošniški kredit od 13 do 60 mesecev 4,40 % 5,10 %
Dolgoročni potrošniški kredit od 61 do 120 mesecev 5,50 % 6,20 %

 

1.1.6 Obrestne mere za potrošniške kredite – SPREMENLJIVA LETNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni potrošniški kredit od 13 do 60 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 3,90% 6 mesečni EURIBOR + 4,60%
Dolgoročni potrošniški kredit od 61 do 84 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 4,10% 6 mesečni EURIBOR + 4,80%
Dolgoročni potrošniški kredit od 85 do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 4,40% 6 mesečni EURIBOR + 5,10%

 

1.1.7 Obrestne mere dovoljene prekoračitve na računu
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročna dovoljena prekoračitev do 12 mesecev 7,95 % /

 

1.2. Aktivni posli s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki
1.2.1 Obrestne mere za kratkoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročni kredit do 30 dni 3,60 % 4,10 %
Kratkoročni kredit do 6 mesecev 3,70 % 4,20 %
Kratkoročni kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 3,80 % 4,30 %

 

1.2.2 Obrestne mere za revolving kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 3,70 % 4,20 %
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 3,80 % 4,30 %

 

1.2.3 Obrestne mere za limit po transakcijskem računu – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 7,00 % /
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 7,10 % /

 

1.2.4 Obrestne mere za dolgoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 4,20 % 4,70 %
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 4,40 % 4,90 %

 

1.2.5 Obrestne mere za dolgoročne kredite – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,70% 6 mesečni EURIBOR + 3,70%
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 3,20% 6 mesečni EURIBOR + 4,20%
Dolgoročni kredit od 31 do 96 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 3,60% 6 mesečni EURIBOR + 4,60%
Dolgoročni kredit od 97 do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 3,70% 6 mesečni EURIBOR + 4,70%
Dolgoročni kredit od 121 do 180 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 3,80% 6 mesečni EURIBOR + 4,70%

 

1.3. Aktivni posli s kmetovalci – krediti za dejavnost
1.3.1 Obrestne mere za kratkoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Kratkoročni kredit do 30 dni 3,00 % 4,10 %
Kratkoročni kredit do 6 mesecev 3,30 % 4,20 %
Kratkoročni kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 3,50 % 4,30 %

 

1.3.2 Obrestne mere za revolving kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 3,70 % 4,20 %
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 3,80 % 4,30 %

 

1.3.3 Obrestne mere za limit po transakcijskem računu – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Revolving kredit do 6 mesecev 7,00 % /
Revolving kredit od 6 mesecev do 12 mesecev 7,10 % /

 

1.3.4 Obrestne mere za dolgoročne kredite – FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 4,00 % 4,70 %
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 4,50 % 4,90 %

 

1.3.5 Obrestne mere za dolgoročne kredite – SPREMENLJIVA OBRESTNA MERA
Vrsta komitenta Komitent Nekomitent
Dolgoročni kredit od 12 do 36 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,60% 6 mesečni EURIBOR + 3,70%
Dolgoročni kredit od 37 do 60 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,60% 6 mesečni EURIBOR + 4,20%
Dolgoročni kredit od 61 do 96 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,80% 6 mesečni EURIBOR + 4,60%
Dolgoročni kredit od 97 do 120 mesecev 6 mesečni EURIBOR + 2,80% 6 mesečni EURIBOR + 4,70%

 


2. OBRESTNE MERE ZA PASIVNE POSLE
2.1 Pasivni posli s fizičnimi osebami
2.1.1 Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA OBRESTNA MERA
Stanje na transakcijskem računu 0,00 %
Vezana vloga od 31 do 60 dni 0,01 %
Vezana vloga od 61 do 90 dni 0,02 %
Vezana vloga od 91 do 180 dni 0,03 %
Vezana vloga od 181 do 270 dni 0,08 %
Vezana vloga od 271 do 12 mesecev 0,10%
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev * 0,40 %
Vezana vloga nad 24 mesecev * 0,50 %

 

2.1.2 Obrestne mere za varčevalno knjižico z odpovednim rokom – SPREMENJLIVA OBRESTNA MERA
Standardna varčevalna knjižica z odpovednim rokom 31 dni 0,01%
Otroško varčevanje 0,01 %

 

2.1.3 Obrestne mere za obročno varčevanje – SPREMENJLIVA OBRESTNA MERA
Obročno varčevanje nad 36 mesecev 0,50 %

 

2.2. Pasivni posli s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki
2.2.1 Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta depozitarja Redna obrestna mera Obrestna mera za obstoječe depozitarje
Stanje na transakcijskem računu 0,00 % 0,00 %
Vezana vloga na odpoklic (sukcesivni) 0,01 % 0,01 %
Vezana vloga do 14 dni 0,01 % 0,01 %
Vezana vloga od 15 do 30 dni 0,01 % 0,01 %
Vezana vloga od 31 do 60 dni 0,01 % 0,01 %
Vezana vloga od 61 do 90 dni 0,01 % 0,02 %
Vezana vloga od 91 do 180 dni 0,02 % 0,03 %
Vezana vloga od 181 do 270 dni 0,03 % 0,05 %
Vezana vloga od 271 do 365 dni 0,15 % 0,30 %
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev 0,20 % 0,40 %
Vezana vloga nad 24 mesecev do 36 mesecev 0,30 % 0,50 %
Vezana vloga nad 36 mesecev 0,30 % 0,50 %

 

2.3. Pasivni posli s kmetovalci – depozit iz računa dejavnosti
2.2.1 Obrestne mere za vezane vloge - FIKSNA OBRESTNA MERA
Vrsta depozitarja Redna obrestna mera Obrestna mera za obstoječe depozitarje
Stanje na transakcijskem računu 0,00 % 0,00 %
Vezana vloga na odpoklic (sukcesivni) 0,01 % 0,01 %
Vezana vloga do 14 dni 0,01 % 0,01 %
Vezana vloga od 15 do 30 dni 0,01 % 0,01 %
Vezana vloga od 31 do 60 dni 0,01 % 0,01 %
Vezana vloga od 61 do 90 dni 0,01 % 0,02 %
Vezana vloga od 91 do 180 dni 0,02 % 0,03 %
Vezana vloga od 181 do 270 dni 0,03 % 0,05 %
Vezana vloga od 271 do 365 dni 0,15 % 0,30 %
Vezana vloga od 12 mesecev do 24 mesecev 0,20 % 0,40 %
Vezana vloga nad 24 mesecev do 36 mesecev 0,30 % 0,50 %
Vezana vloga nad 36 mesecev 0,30 % 0,50 %

 


S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju: Sklep) hranilnica določa višino obrestnih mer za posamezne vrste denarnih terjatev in obveznosti in način obračunavanja obrestnih mer.

Skrbnik tega dokumenta je služba zakladništva.

Hranilnica uporablja pri obračunu:

 • nominalne letne obrestne mere za vloge in kredite,
 • skupne obrestne mere, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere EURIBOR-ja in obrestnega pribitka

Hranilnica obračunava obresti na linearen način. Pri obračunu obresti hranilnica upošteva dejansko število dni v mesecu in 365 oz. 366 dni v letu. V obračunu obresti se upošteva prvi, ne pa tudi zadnji dan obrestnega obdobja. Obrestna mera za sredstva na vpogled (TRR in osebni računi) in varčevalne knjižice se spreminja v skladu z veljavno obrestno mero določeno v Sklepu. Za vloge veljajo fiksne realne obrestne mere. Pri limitih na računih pravnih oseb in pri dovoljenih prekoračitvah se uporablja nominalna spremenljiva obrestna mera.

Glede na likvidnost hranilnice in obseg poslovnega sodelovanja s komitentom se s pogodbo lahko določi tudi drugačna obrestna mera od navedenih.

Hranilnica zaračunava za zamude pri odplačilu kreditov ter nadomestil zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti do končne poravnave obveznosti.

Direktor komerciale lahko odobri nižanje obrestne mere pri vseh vrstah aktivnih poslov do največ 0,35 % in povečanje obrestnih mer pri pasivnih poslih (vezane vloge) za največ 0,10 %. Za vsa ostala odstopanja od tega sklepa je pristojna uprava hranilnice.

V primeru negativne vrednosti EURIBOR-ja hranilnica upošteva pri aktivnih poslih vrednost 0,00%.

Hranilnica sprejema vezane vloge v minimalni vrednosti 300,00 EUR.

V kolikor ima hranilnica sklenjene dogovore z državnimi inštitucijami ali drugimi pravnimi osebami po posebni pogojih, se upoštevajo obrestne mere v skladu s sklenjenimi dogovori.


Oblikovanje obrestnih mer za pravne osebe in samostojne podjetnike se opravi z upoštevanjem naslednjih kriterijev:

 • Izhodiščna obrestna mera navedena Sklepu o obrestnih merah v PHV d.d.
 • Boniteta kreditojemalca - Imetništvo TRR pri hranilnici - Ročnost naložbe
 • Zavarovanje
 • Konkurenčni vidik

Boniteta kreditojemalca:

 • Boniteta A => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,00 %
 • Boniteta B => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,20 %
 • Boniteta C => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,50 %

Imetništvo TRR pri hranilnici:

 • stranka ima odprt TRR pri hranilnici => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,00 %
 • stranka nima odprt TRR pri hrnailnici => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,20 %

Ročnost naložbe:

 • naložba ima ročnost do 60 mesecev => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,00 %
 • naložba ima ročnost nad 60 mesecev => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,10 % 3

Zavarovanje:

 • naložba je zavarovana s stvarnim zavarovanjem => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,00 %
 • naložba ni zavarovana s stvarnim zavarovanjem => pribitek na izhodiščno obrestno mero 0,20 %

Konkurenčni vidik:

Seštevek vseh dejavnikov se lahko zmanjša zaradi konkurenčne cenovne prilagodljivosti v skladu s pooblastili, ki veljajo v hranilnici.

 

Veljavnost od: 01.05.2019