Spremenjena tarifa nadomestil storitev za potrošnike

Obveščamo vas, da se z 10. novembrom 2018 spreminja Tarifa nadomestil storitev za potrošnike. Spremenjena Tarifa nadomestil storitev za potrošnike bo v celoti nadomestila sedanjo Tarifo nadomestil storitev za potrošnike, veljavno od 01.02.2017 in je objavljena na spletni strani www.phv.si in v vseh poslovalnicah Hranilnice. Spremenjena Tarifa uveljavlja tudi nadomestilo za vodenje transakcijskega računa s knjižico v višini 0,80 EUR mesečno. V primeru, da se s predlaganimi spremembami ne strinjate, imate pravico, da kadarkoli do 10.11.2018, brez plačila nadomestil odpoveste okvirno pogodbo, če tega ne storite, se šteje, da predlagane spremembe sprejmete.