Sprememba splošnih pogojev in tarife nadomestil

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE in TARIFE NADOMESTIL STORITEV ZA POTROŠNIKE – veljavnost 10.04.2019

Obveščamo vas, da se z 10. aprilom 2019 spremenijo Splošni pogoji za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev za potrošnike, ki v celoti nadomeščajo sedanje Splošne pogoje za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev za potrošnike, veljavne od 15.03.2018 in so objavljeni na spletni strani www.phv.si in v vseh poslovalnicah Hranilnice.

Spremembe splošnih pogojev so vezane na:

  • uvaja se nova vrsta transakcijskega računa- Osebni račun otrok, ki je namenjen osebam do 15. leta starosti,
  • pod pogoji določenimi v Splošnih pogojih, se spreminja starostna meja, nad katero lahko mladoletna oseba račun odpre samostojno,
  • novosti povezane s plačilnimi računi, ki jih določa Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) in novosti v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/79),
  • spreminja se e-naslov, na katerega lahko Uporabnik vloži reklamacijo in sicer Uporabnik pisno reklamacijo vloži na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Obenem se v Tarifi nadomestil storitev za potrošnike, veljavni od 10.11.2018 z dnem 10.04.2019 uvedeta novi postavki in sicer:

  • v točki 1.1. se doda Vodenje transakcijskega računa otroci - brez nadomestila
  • v točki 4.1 se doda Vodenje e- računa (dijaki, študenti)- brez nadomestila
  • uvede se nadomestilo za SMS- obveščanje.

Spremembe tarifnih postavk si lahko ogledate na tej povezavi.