Sprememba Splošnih pogojev

Obveščamo vas, da se s 15. julijem 2019 spremenijo Splošni pogoji za vodenje transakcijskega in opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva.  

Spremenjeni Splošni pogoji bodo v celoti nadomestili sedanje Splošne pogoje za vodenje transakcijskega in opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva in so objavljeni na spletni strani www.phv.si in v vseh poslovalnicah Hranilnice.