Sklic 23. skupščine delničarjev

Uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. sklicuje 23. redno skupščino, ki bo v petek, dne 16. junija 2023, ob 11. uri, v prostorih Območne obrtno podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJPES-a.

Predlagani dnevni red, prijavo in pooblastilo najdete na tej povezavi.