Preklic 20. skupščine delničarjev

Z namenom popravka besedila sklica 20. skupščine, ki je bil objavljen 27.05.2021,  je uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. preklicala navedeni sklic.

Uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. dne 28.05.2021 sklicuje 20. redno skupščino, ki bo v sredo, dne 30.6.2021, ob 12. uri, v Ajdovščini, v prostorih Območne obrtno­ podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4.

Preklic sklica skupščine in nov sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJPES-a.

Preklic prvotnega sklica skupščine in predlagani dnevni red skupščine si lahko ogledate v prilogah:

- Preklic sklica 20. skupščine delničarjev Primorske hranilnice d.d

- Sklic 20. skupščine delničarjev Primorske hranilnice d.d