Sklic 17. skupščine delničarjev

Uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. sklicuje 17. redno skupščino, ki bo dne 12.06.2019.

VEČ