Ponudba vlagateljem za vpis novih delnic razreda HRVG