Obvestilo o spremembi sklepa o obrestnih mer in tarife nadomestil storitev za poslovne subjekte v Primorski hranilnici d.d.

Obveščamo vas, da se bosta s 01.02.2021 spremenila Sklep o obrestnih merah v Primorski hranilnici d.d. in Tarifa nadomestil storitev za poslovne subjekte v Primorski hranilnici d.d. in sicer:

Sklep o obrestnih merah v Primorski hranilnici d.d. v točkah:

  • 2 Pasivni posli s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki
  • 3. Pasivni posli s kmetovalci – depozit iz računa dejavnosti

Tarifa nadomestil storitev za poslovne subjekte v Primorski hranilnici d.d. v točkah:

  • 1 Transakcijski račun – Vodenje razpoložljivih sredstev nad skupnim stanjem 150.000 EUR
  • 2. Polog gotovine na transakcijski račun