Nova tarifa nadomestil storitev za poslovne subjekte

z dnem 15.09.2019 se spreminja in dopolnjuje Tarifa nadomestil storitev za poslovne subjekte.  Poglavitne spremembe si lahko ogledate v dokumentu Napoved sprememb.