Nova tarifa nadomestil storitev za potrošnike

  • z dnem 10.07.2021 se spreminja in dopolnjuje Tarifa nadomestil storitev za potrošnike. Spremembe si lahko ogledate v dokumentu Napoved sprememb.