Nova tarifa nadomestil storitev za poslovne subjekte

  • z dnem 15.05.2021 se spreminja in dopolnjuje Tarifa nadomestil storitev za poslovne subjekte. Spremembe si lahko ogledate v dokumentu Napoved sprememb.