Napoved spremembe tarife nadomestil

Obveščamo vas, da Primorska hranilnica d.d. napoveduje spremembe in dopolnitve Tarife nadomestil storitev za poslovne subjekte Primorske Hranilnice Vipava d.d. (v nadaljevanju: Tarifa). Spremenjena Tarifa v celoti nadomešča sedajo Tarifo in velja in se uporablja od 01.04.2020 dalje. Spremembe in dopolnitve si lahko ogledate v dokumentu Napoved sprememb.

Obenem s 01.04.2020 stopijo v veljavo Splošni pogoji depozitov pravnih oseb, podjetnikov, zasebnikov in društev in se spremenijo Splošni pogoji paketnih računov- pravne osebe, podjetniki, zasebniki in društva.  Spremenjeni Splošni pogoji bodo v celoti nadomestili sedanje Splošne pogoje paketnih računov- pravne osebe, podjetniki, zasebniki in društva. Oba dokumenta sta objavljena na spletni strani www.phv.si in v vseh poslovalnicah Hranilnice.