Izvajanje plačil med prazniki

Evropski plačilni sistem TARGET2 na veliki petek, 2. aprila 2021 in na velikonočni ponedeljek, 5. aprila 2021, ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evro območja ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično na navedena dneva ne bodo delovali tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2. Zato bo v petek, 2. aprila 2021, možna le izvedba internih plačil v okviru posamezne poslovne banke ali hranilnice.

Opisana omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za SDD z datumom plačila 2. april 2021 bodo poravnani šele v torek, 6. aprila 2021, kar pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobreni računi prejemnikov plačil.

Izvrševanje takojšnjih plačil bo na omenjene dneve potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala storitev Flik, ki omogoča takojšnje, brezplačno in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb, odprtimi pri bankah in hranilnicah v Sloveniji. Več o Fliku.

Banke in hranilnice bodo plačilni promet v polnem obsegu izvajale naslednji delovni dan, v torek, 6. aprila 2021. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje !