Novosti, ki jih prinaša direktiva PSD2

Video predstavlja novosti pri plačilih, ki jih prinaša Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2).