Primorska hranilnica Vipava d.d. sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom pri dolgoročnem kreditiranju mikro, malih in srednje velikih podjetij pri produktu P1 plus 2020.

Več informacij in pogoji financiranja: Podrobnejši pogoji kreditiranja in celotna razpisna dokumentacija je objavljena na straneh Slovenskega podjetniškega sklada, informacije pa lahko pridobite tudi na sedežu hranilnice, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali na telefon 05 36 64 522/506, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

sps1 sps2 sps3