Potrošnik je v letu 2019 najel stanovanjski kredit v znesku 100.000,00 EUR, z odplačilno dobo 20 let.

Pogoji kredita, ki so veljali ob sklenitvi pogodbe:

Znesek kredita

100.000,00 EUR

Doba odplačila

240 mesecev

Strošek odobritve kredita

500,00 EUR

Obrestna mera

EURIBOR + 2,30 %

Efektivna obrestna mera (EOM)

2,43%

Strošek vodenja kredita

1,20 EUR / mesečno

oblika zavarovanja

zavarovanje kredita z nepremičnino

Skladno z načrtom odplačila ob sklenitvi pogodbe bi skupni stroški kredita znašali:

Stroški odobritve kredita

500,00 EUR

Skupni stroški vodenja kredita

288,00 EUR

Skupni znesek obresti

24.850,96 EUR

Skupni znesek za plačilo

125.638,96 EUR

Potrošnik je po 25 mesecih kredit predčasno v celoti odplačal. V tem primeru je potrošnik V skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) upravičen do  zmanjšanja skupnih stroškov, ki jih je plačal ob odobritvi kredita – stroškov odobritve kredita.

V konkretnem primeru je potrošnik prejel povračilo sorazmernega dela stroškov odobritve kredita v znesku 417,46 EUR (izračunano po EOM načinu).

Ker je potrošnik predčasno odplačal kredit, je posledično plačal tudi manj obresti kot bi jih, če bi kredit odplačeval po dogovorjenem načrtu odplačila. Prav tako je bil nižji skupni znesek stroškov vodenja kredita, saj se ta strošek obračunava mesečno.

Dejanski stroški kredita, ki jih je potrošnik plačal so znašali:

Plačani strošek odobritve kredita

82,54 EUR

Plačani strošek vodenja kredita

30,00 EUR

Plačane obresti

5.015,51 EUR

Skupni znesek za plačilo

105.545,51 EUR