7,99 EUR (osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
Vključuje:
  • odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa
  • odprtje in mesečno vodenje transakcijskega računa fizične osebe
  • pristopnina k elektronski banki (na poslovnem računu)
  • mesečna uporaba elektronske banke (na poslovnem računu)
  • Mastercard debetna kartica – izdaja in redne zamenjave (na poslovnem računu)
  • domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 10 mesečno (na poslovnem računu)