1. POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIMI RAČUNI
2. KARTIČNO POSLOVANJE
3. PLAČILNI PROMET ZA PLAČILA V DRŽAVI IN V SISTEMU SEPA
4. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
5. KREDITNI POSLI
6. GARANCIJSKO POSLOVANJE
7. GOTOVINSKO POSLOVANJE
8. OSTALA NADOMESTILA
9. DEJANSKI STROŠKI
SPLOŠNA DOLOČILA

 


1. POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIMI RAČUNI
1.1. Transakcijski račun
Odpiranje računa brez nadomestila
Vodenje transakcijskega računa - pravne osebe (navadnega in fiduciarnega) 5,20 EUR
Vodenje transakcijskega računa - samostojni podjetniki, društva, kmetovalci, fiduciarni računi 1 (ne za potrebe stečajev) 3,50 EUR
Fiduciarni račun za potrebe stečaja fizične osebe 75,00 EUR enkratno ob odprtju
Fiduciarni račun za potrebe stečaja fizične osebe – prenos iz druge banke 40,00 EUR enkratno ob odprtju
Račun pravne osebe v stečaju/ prisilni likvidaciji
 
-postopek daljši od 8 mesecev
 
*V primeru spremembe namena računa iz računa v prisilni likvidaciji v račun pravne osebe v stečaju, se celoten postopek smatra kot celota in se nadomestilo obračuna glede na časovno obdobje
75,00 EUR ob odprtju
 
dodatno 75,00 EUR
8 mesecev po odprtju računa
Sprememba namena transakcijskega računa zaradi pričetka stečajnega postopka
10,00 EUR
Račun pravne osebe v stečaju – prenos računa pravne osebe v stečaju iz druge banke ali sprememba obstoječega običajnega računa pravne osebe pri hranilnici v račun pravne osebe v stečaju 75,00 EUR enkratno ob odprtju/spremembi
Zapiranje računa 25,00 EUR

Izpisek o stanju in prometu na računu:

- Obveščanje o stanju in prometu na transakcijskem računu - redni

0,60 EUR
Izdaja potrdila o izvršenem plačilnem nalogu (osebni prevzem, e-pošta) 2,00 EUR
Izdaja potrdila o izvršenem plačilnem nalogu (pošiljanje po pošti) 5,00 EUR
Sprememba matičnih podatkov na poslovnem računu (zastopniki, pooblaščenci, naslov….) 5,00 EUR
Sprememba/ ukinitev Paketnega računa v prvih 12 mesecih po otovoritvi
10,00 EUR
Vodenje prosto razpoložljivih sredstev komitenta pri hranilnici, nad skupnim stanjem 0,25 milijonov EUR 0,50 % letno, nadomestilo se obračuna dnevno
1.2. Opomini (nedovoljena negativna stanja na poslovnem računu)
1. Opomin 5,00 EUR
2. Opomin 10,00 EUR
3. Opomin 15,00 EUR
Zapiranje računa 25,00 EUR
1.3. Paket MIKRO

Paket MIKRO vključuje:

- odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

- pristopnina k elektronski banki

- mesečna uporaba elektronske banke

- Maestro debetna kartica

– izdaja in redne zamenjave

- domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 10 mesečno

7,99 EUR (za samostojne podjetnike in društva) 9,99 EUR (za pravne osebe)
1.4. Paket MINI

Paket MINI vključuje:

- odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

- pristopnina k elektronski banki

- mesečna uporaba elektronske banke

- Maestro debetna kartica

– izdaja in redne zamenjave

- domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 25 mesečno

14,99 EUR (za samostojne podjetnike in društva) 16,99 EUR (za pravne osebe)
1.5. Paket MIDI

Paket MIDI vključuje:

- odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

- pristopnina k elektronski banki

- mesečna uporaba elektronske banke

- Maestro debetna kartica – izdaja in redne zamenjave

- domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 50 mesečno

19,99 EUR (za samostojne podjetnike in društva) 21,99 EUR (za pravne osebe)
1.6. Paket MAKSI

Paket MAKSI vključuje:

- odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

- pristopnina k elektronski banki

- mesečna uporaba elektronske banke

- Maestro debetna kartica

– izdaja in redne zamenjave

- domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 100 mesečno

37,99 EUR (za samostojne podjetnike in društva) 39,99 EUR (za pravne osebe)
1.7. Paket MAKSI +

Paket MAKSI + vključuje:

- odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

- pristopnina k elektronski banki

- mesečna uporaba elektronske banke - Maestro debetna kartica

– izdaja in redne zamenjave

- domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 200 mesečno

67,99 EUR (za samostojne podjetnike in društva) 69,99 EUR (za pravne osebe)
1.7. Paket MAKSI + 5

Paket MAKSI + 5 vključuje:

- odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

- pristopnina k elektronski banki

- mesečna uporaba elektronske banke

- Maestro debetna kartica

– izdaja in redne zamenjave

- domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 500 mesečno

157,99 EUR (za samostojne podjetnike in društva)

159,99 EUR (za pravne osebe)

1.8. Paket KMETOVALEC (osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetiji)

Paket KMETOVALEC vključuje:

- odprtje in mesečno vodenje poslovnega transakcijskega računa

- odprtje in mesečno vodenje transakcijskega računa fizične osebe

- pristopnina k elektronski banki (na poslovnem računu)

- mesečna uporaba elektronske banke (na poslovnem računu)

- Maestro debetna kartica

– izdaja in redne zamenjave (na poslovnem računu)

- domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 10 mesečno (na poslovnem računu)

7,99 EUR

1 Produkt Fiduciarni račun je v pripravi in ni še del ponudbe Hranilnice

 

2. KARTIČNO POSLOVANJE
2.1. Maestro debetna kartica
Izdaja kartice 7,00 EUR
Prijava izgube ali kraje kartice- blokada kartice 6,00 EUR
Preklic prijave izgube ali kraje kartice 6,00 EUR

Predčasna zamenjava kartice:

- zaradi izgube, kraje oziroma poškodbe

- zaradi spremembe matičnih podatkov

- zaradi spremembe v brezstično

7,00 EUR

7,00 EUR

7,00 EUR

Dvig gotovine na bančnem avtomatu:

- dvigi gotovine na BA v Sloveniji in v državah članicah EMU

- dvig gotovine izven držav članic EMU

0,50 EUR po dvigu

1,50% od zneska, min. 2,25 EUR

Nadomestilo za dvig gotovine na POS terminalih 1,50% od zneska, min. 2,25 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje (ne glede na število transakciji, za posamezno kartico) 0,60 EUR
Neupravičena reklamacija dvigov, plačil na POS terminalih in plačil nakupov preko spleta 10,00 EUR
Blokacija kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe 5,00 EUR
Odstop od že naročene kartice 6,00 EUR
Naročilo dodatne poslovne maestro kartice 7,00 EUR
2.2. Kartica z doloženim plačilom Mastercard
Izdaja kartice brez nadomestila
Letna članarina 36,00 EUR
Prijava izgube ali kraje kartice- blokada kartice 6,00 EUR
Preklic prijave izgube ali kraje kartice 6,00 EUR

Predčasna zamenjava kartice:

- zaradi izgube, kraje oziroma poškodbe

- zaradi spremembe matičnih podatkov

29,00 EUR

29,00 EUR

Dvig gotovine v Sloveniji ali tujini 5,00 % od zneska, min. 10,00 EUR, max. 100,00 EUR
Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje (ne glede na število transakciji, za posamezno kartico) 0,60 EUR
Neupravičena reklamacija dvigov, plačil na POS terminalih in plačil nakupov preko spleta 10,00 EUR
Blokacija kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe 5,00 EUR
Odstop od že naročene kartice 30,00 EUR
Sprememba dneva obremenitve porabe po kartici 3,00 EUR
Sprememba višine mesečnega limita porabe 6,00 EUR

 

3. PLAČILNI PROMET ZA PLAČILA V DRŽAVI IN V SISTEMU SEPA
3.1. Plačila na bančnem okencu (gotovinska plačila)

Nujni UPN nalog:

- do vključno 2.000 EUR

- nujni nalog nad 2.000 EUR

6,00 EUR

0,30 % od zneska

Standardni UPN nalog:

- do vključno 600,00 EUR

- nad 600,00 EUR

1,80 EUR

0,30 % od zneska

3.2. Plačila na bančnem okencu (negotovinska plačila)
Interni UPN nalog 0,60 EUR
Nujni UPN nalog 6,00 EUR

Standardni UPN nalog:

- do vključno 50.000,00 EUR

- nad 50.000,00 EUR

1,20 EUR

6,00 EUR

Plačila za humanitarne namene (Rdeči križ, Karitas, Unicef,….) brez nadomestila
3.3. Plačila preko elektronske banke
Interni UPN nalog 0,25 EUR
Nujni UPN nalog 3,00 EUR

Standardni UPN nalog:

- do vključno 50.000,00 EUR

- nad 50.000,00 EUR

0,65 EUR

3,00 EUR

Plačila za humanitarne namene (Rdeči križ, Karitas, Unicef,….) brez nadomestila
3.4. Trajni nalogi in SEPA direktne bremenitve
Interni trajni nalog 0,00 EUR
Eksterni trajni nalog 0,20 EUR
SEPA direktne bremenitve 0,25 EUR
3.5. Prilivni nalog na račun
Prejeto nakazilo v dobro računa (nadomestilo se obračuna za vsako prejeto nakazilo v dobro na transakcijski račun od vključno zneska 0,10 EUR navzgor) 0,08 EUR
3.6. Plačilni promet za plačila v tretje države na bančnem okencu
Po tarifi banke posrednice – Deželna banka Slovenije d.d. Tarifa DBS d.d.

 

4. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
4.1. Elektronska banka
Izdaja digitalnega potrdila Po dejanskih stroških
Nadomestilo za uporabo elektronskega bančništva – pravne osebe 3,50 EUR
Nadomestilo za uporabo elektronskega bančništva – samostojni podjetniki in društva 2,50 EUR
4.2. E-računi
Prejemanje e-računov brez nadomestila

 

5. KREDITNI POSLI
5.1. Limit na transakcijskem računu
Odobritev limita na transakcijskem računu 1,00 % od zneska, min. 50,00 EUR, enkratno ob odobritvi

Strošek ocene tveganja limita na transakcijskem računu:

- strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve do 12 mescev

1,63 % od zneska

Strošek ocene tveganja limita na transakcijskem računu:

- strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve do 6 mescev

1,09 % od zneska 
Nadomestilo za neizkoriščen del limita

0,50 %, od zneska neizkoriščenega dela limita

5.2. Okvirni likvidnostni kredit
Odobritev likvidnostnega kredita 1,00 % od zneska, min. 50,00 EUR, enkratno ob odobritvi

Strošek ocene tveganja okvirnega likvidnostnega kredita na transakcijskem računu:

- strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve do 12 mescev

1,63 % od zneska

Strošek ocene tveganja okvirnega likvidnostnega kredita na transakcijskem računu:

- strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve do 6 mescev

 1,09 % od zneska
Nadomestilo za neizkoriščen del likvidnostnega kredita 0,50 %, od zneska neizkoriščenega likvidnostnega kredita
5.3. Kratkoročni kredit
Odobritev kratkoročnega kredita 1,00 % od zneska, min. 50,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Strošek ocene tveganja kratkoročnega kredita 2,28 % od zneska kredita
Vodenje kratkoročnega kredita
min. 5,00 EUR, max. 0,06 %
od zneska neodplačane
glavnice
5.4. Dolgoročni kredit s fiksno obrestno mero
Odobritev dolgoročnega kredita 1,00 % od zneska, min.50,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Vodenje dolgoročnega kredita
min. 5,00 EUR, max.
0,06 %
od zneska neodplačane
glavnice

Strošek ocene tveganja dolgoročnega kredita:

- ročnost posojila do 24 mesecev

- ročnost posojila do 36 mesecev

- ročnost posojila do 48 mesecev

- ročnost posojila do 60 mesecev

2,66% od zneska

3,04% od zneska

3,42% od zneska

3,80% od zneska

5.5. Dolgoročni kredit z referenčno obrestno mero
Odobritev dolgoročnega kredita 1,00 % od zneska, min.50,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Vodenje dolgoročnega kredita

min. 5,00 EUR, max. 0,06 % od zneska neodplačane glavnice

Strošek ocene tveganja dolgoročnega kredita:

- ročnost posojila do 24 mesecev

- ročnost posojila do 36 mesecev

- ročnost posojila do 48 mesecev

- ročnost posojila do 60 mesecev

2,66% od zneska

3,04% od zneska

3,42% od zneska

3,80% od zneska

5.6. Pošiljanje opominov za zamujena plačila

Opominjevalni postopek po kreditni pogodbi:

- 1. opomin

- 2. opomin

- 3. opomin (priporočena pošiljka s povratnico)

5,00 EUR

10,00 EUR

15,00 EUR

5.7. Sprememba kreditnih pogojev
Spreminjanje pogojev posamezne osnovne kreditne pogodbe (aneks) 200,00 EUR
Nadomestilo za predčasno vračilo kredita 2,00% od zneska predčasno odplačane glavnice
5.8. Izdajanje pisem o nameri in zemljiškoknjižnih dovoljenj
Stroški izdaje izbrisnega dovoljenja 50,00 EUR
Stroški izdaje notarsko overjenega izbrisnega dovoljenja 80,00 EUR
Izdajanje nezavezujočih pisem o nameri, soglasji, izjav povezanih z izbrisi pravic vpisanih v zemljiško knjigo 50,00 EUR
Izdajanje zavezujočih pisem o nameri 0,50 % od zneska pisma o nameri, min. 100,00 EUR, enkratno ob izdaji

 

6. GARANCIJSKO POSLOVANJE
6.1. Odobritev bančne garancije pravnim osebam in samostojnim podjetnikom
Odobritev bančne garancije komitentu hranilnice 1,50 % od zneska izdane garancije, min. 50,00 EUR
Odobritev bančne garancije nekomitentu hranilnice 1,80 % od zneska izdane garancije, min. 80,00 EUR
6.2. Odobritev bančne garancije kmetovalcu
Odobritev bančne garancije komitentu hranilnice 1,00 % od zneska izdane garancije, min. 50,00 EUR
Odobritev bančne garancije nekomitentu hranilnice 1,80 % od zneska izdane garancije, min. 80,00 EUR
6.3. Vodenje bančne garancije (pravne osebe, samostojni podjetniki, kmetovalci)
Vodenje bančne garancije komitentu hranilnice 0,40 % od zneska izdane garancije, min. 20,00 EUR kvartalno
Vodenje bančne garancije nekomitentu hranilnice 0,50 % od zneska izdane garancije, min. 20,00 EUR kvartalno
6.4. Izjave v zvezi z garancijskim poslovanjem
Izdaja nezavezujoče izjave 50,00 EUR enkratno ob izdaji
Izdaja zavezujoče izjave 0,50 % od zneska izdane garancije, min. 100,00 EUR enkratno ob izdaji

 

7. GOTOVINSKO POSLOVANJE
7.1. Zamenjava apoenov
Menjava apoenske strukture bankovcev- nad 20 bankovcev 0,20% od zneska, min 2,00 EUR

Menjava kovancev v bankovce:

- do 30 kosov kovancev

- nad 30 kosov kovancev

brez nadomestila

2,00% od zneska, min 2,00 EUR

Polog kovancev na račun- nad 30 kosov kovancev:

- komitent 

- nekomitent

1,00% od zneska, min 1,00 EUR

5,00% od zneska, min 5,00 EUR

7.2. Gotovinsko poslovanje
Polog gotovine na transakcijski račun odprt pri hranilnici 0,25 % od zneska pologa
Polog gotovine na transakcijski račun odprt pri drugi banki 0,32 % od zneska pologa
Nerealizirana najava dviga gotovine 1,00 % od zneska, max 50,00 EUR

 

8. OSTALA NADOMESTILA
8.1. Ostala nadomestila
Informacije o veljavnih obrestnih merah in tečajih za pretekla obdobja 9,50 EUR
Izdelava prepisov, izpiskov, kartic prometa na željo komitenta 2,00 EUR na izdelano stran
Izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja 15,00 EUR + DDV na uro, min. 1 ura
Neupravičena reklamacija 10,00 EUR
Izdelava potrdil (npr. potrdilo o prilivih, potrdilo o plačilni sposobnosti…) 10,00 EUR na potrdilo
Izpis prometa o transakcijskem računu na bančnem okencu 2,00 EUR
Vložitev elektronske izvršbe za zapadle terjatve 100,00 EUR
Obdelava prejetega sklepa o izvršbi ali izvršnice 60,00 EUR od sklepa ali izvršnice
Nalog za nakazilo sredstev v okviru izvršbe ali izvršnice 7,50 EUR
Unovčenje menice
25,00 EUR
Zavrnitev unovčenja menice zaradi premajhnega kritja na dolžnikovem računu oziroma nepopolne ali napačne izpolnitve 10,00 EUR
Izdelava ocene tveganja poslovnega subjekta od 800,00 EUR do 1.200,00 EUR + DDV
Nadomestilo za letni pregled nepremičnine (nadomestilo se obračuna na vsako pogodbo, zavarovano s hipoteko na nepremičnino)

50,00 EUR (znesek kredita pod 100.000 EUR)

100,00 EUR (znesek kredita nad 100.000 EUR)

Predčasna razvezava vezanega depozita:

- predčasna razvezava v izjemnih primerih (elementarna nesreča, višja sila, poplačilo kredita pri PHV)

- predčasna razvezava v ostalih primerih

*Osnova za izračun nadomestila je glavnica, povečana za prejete obresti

1% od zneska*, min. 30,00 EUR max. 1.000,00 EUR

2% od zneska*, min. 30,00 EUR max. 1000,00 EUR

 

9. DEJANSKI STROŠKI

Poleg nadomestil za posamezne storitve zaračunava Primorska hranilnica d.d. tudi dejanske stroške, ki nastanejo pri izvedbi posameznih poslov, dogovorjenih med Primorsko hranilnico Vipava d.d. in uporabnikom.


 

SPLOŠNA DOLOČILA
 1. Tarifa nadomestil storitev za poslovne subjekte Primorske hranilnice Vipava d.d. (v nadaljevanju: hranilnica) velja za vse komitente hranilnice, ki so vpisani v Poslovi register agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitev (AJPES) oz. za vse subjekte, ki so na nek način registrirani in imajo svojo matično številko.
 2. Hranilnica zaračuna nadomestila za storitve, ki jih opravlja in so navedena v tej tarifi. Izjema so predpisana statistična poročila, ki jih predpiše Banka Slovenije, druge finančne institucije in drugi organi na podlagi zakonitih predpisov.
 3. Pogodba o sklenjenem poslu mora vsebovati tudi določilo o nadomestilu za opravljeno storitev.
 4. Poleg nadomestil za posamezne storitve po tej tarifi zaračuna hranilnica tudi dejanske stroške, ki nastanejo pri izvedbi posameznih poslov, dogovorjenimi med hranilnico in uporabnikom storitev.
 5. Hranilnica obračunava nadomestilo poslovnim subjektom za obdobje (kot je določeno pri posamezni tarifni postavki) praviloma na prvi dan tega obračunskega obdobje (mesec, trimesečje, polletje). Ta dan se upošteva tudi nastanek dolžniško-upniškega razmerja. Nadomestilo za izdajo garancij se obračunava ob izdaji in sicer sorazmerni del do konca koledarskega trimesečja ter nato na začetku vsakega trimesečja vnaprej od stanja garancije, za sorazmerni del veljavnosti garancije v novem trimesečju, če ni v tarifi drugače določeno. Prvi dan trimesečja se smatra nastanek dolžniško upniškega razmerja. Nadomestilo za odobritev kreditnega zahtevka je poslovni subjekt dolžan poravnati na osnovi obračuna hranilnice. Za nastanek dolžniško-upniškega razmerja pri vseh vrstah kredita se upošteva dan podpisa kreditne pogodbe..
 6. Za poslovne subjekte je rok za plačilo nadomestila do 8 dni od izstavitve obračuna.
 7. Izterjava posameznih zneskov se ne izvaja, če so stroški obdelave in izterjave višji od obračunanega zneska. Upošteva se, da so stroški obračuna in izterjave 4,17 EUR.
 8. Hranilnica za neplačane storitve zaračunava zakonite zamudne obresti od dneva poteka plačilnega roka.
 9. Pri vseh tarifnih postavkah iz te tarife se davek na dodano vrednost v skladu s 44. členom ZDDV-1 ne obračuna, razen v tistih tarifnih postavkah, ki so obdavčljive in je to v tej tarifi izrecno določeno. Davka neoproščene obdavčljive storitve: na znesek storitve se obračuna 22 % DDV.
 10. Glede na poslovno sodelovanje s komitentom in glede na posebne aranžmaje, se s pogodbo lahko določijo tudi drugačni pogoji.
 11. Tarifa je sestavljena iz Splošnih določil in iz Tarifnega dela, kjer so navedene določene vrste storitev in višina nadomestil, ki jih zate storitve zaračunava hranilnica.
 12. Izvleček iz te tarife plačil za storitve, ki jih navaja posamezen del poslovanja, se lahko posreduje komitentu na njegovo željo.
 13. Pristojni organ hranilnice lahko iz utemeljenih razlogov v posameznem primeru določi tudi drugačno nadomestilo za storitev, ki ni navedena v tej tarifi.
 14. Komitent je stranka, ki ima pri hranilnici odprt transakcijski račun in z njim aktivno posluje.

Velja in uporablja se od 01.07.2020