1. POSLOVANJE S TRANSAKCIJSKIMI RAČUNI
1.1. Transakcijski račun s kartico
Odpiranje računa brez nadomestila
Vodenje transakcijskega računa – redni 1,56 EUR
Vodenje transakcijskega računa – otroci, osnovnošolci, dijaki, študenti brez nadomestila

Zapiranje računa:

 • pred potekom 6 mesecev
 • po poteku 6 mesecev

 

 • 10,00 EUR
 • brez nadomestila

Izpisek o stanju in prometu na računu:

 • en izpisek v mesecu
 • več kot en izpisek mesečno

 

 • brez nadomestila
 • 1,20 EUR po izpisku

 

1.2. Transakcijski račun s knjižico
Odpiranje računa brez nadomestila
Vodenje transakcijskega računa 0,80 EUR

Zapiranje računa:

 • pred potekom 6 mesecev
 • po poteku 6 mesecev

 

 • 10,00 EUR
 • brez nadomestila
Prijava izgube ali kraje knjižice 4,30 EUR
Preklic prijave izgube ali kraje knjižice 4,30 EUR
Izdaja knjižice ob otvoritvi računa brez nadomestila
Izdaja druge ali vseh nadaljnjih knjižic 2,50 EUR

 

1.3. Paket - Osnovni plačilni račun s kartico

Paket - Osnovni plačilni račun s kartico vsebuje:

 • vodenje osnovnega plačilnega računa
 • elektronska banka
 • Maestro debetna kartica
 • brezplačno odpiranje in zapiranje računa
 • brezplačni dvigi na BA v Sloveniji in državah članicah EMU
 • brezplačnih prvih osem (8) transakcij za izvrševanje direktnih bremenitev, trajnih nalogov, UPN/UPN-QU nalogov na bančnem okencu hranilnice (navadni in nujni) in preko elektronske banke (navadni in nujni). Če število transakcij preseže število 8, se za vsako nadaljnjo transakcijo zaračuna dodatno nadomestilo, skladno z vsakokratno veljavno tarifo.
3,99 EUR
2,30 EUR
(za prejemnike socialnih in varstvenih dodatkov)

 

1.4. E-Paket

E-Paket vsebuje:

 • odprtje in mesečno vodenje računa
 • pristopnina in mesečna uporaba elektronske banke
 • izdaja, redna zamenjava in uporaba Maestro debetne kartice
 • neomejeno izvajanje trajnih nalogov
 • neomejeno izvajanje direktnih bremenitev
 • elektronski nalogi: domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 10 mesečno
 • brezplačni dvigi na BA v Sloveniji in državah članicah EMU
2,99 EUR

 

1.5. E-Paket s kartico Mastercard

E-Paket vsebuje:

 • odprtje in mesečno vodenje računa
 • pristopnina in mesečna uporaba elektronske banke
 • izdaja, redna zamenjava in uporaba Maestro debetne kartice
 • neomejeno izvajanje trajnih nalogov
 • neomejeno izvajanje direktnih bremenitev
 • elektronski nalogi: domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 10 mesečno
 • brezplačni dvigi na BA v Sloveniji in državah članicah EMU
 • izdaja, redna zamenjava in uporaba kartice Mastercard
3,99 EUR

 

1.6. Paket standard

Paket standard vsebuje:

 • odprtje in mesečno vodenje računa
 • izdaja, redna zamenjava in uporaba Maestro debetne kartice
 • papirni nalogi: domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR: do 6 mesečno
 • brezplačni dvigi na BA v Sloveniji in državah članicah EMU
4,99 EUR

 

2. KARTIČNO POSLOVANJE
2.1. Maestro debetna kartica
Izdaja kartice brez nadomestila
Prijava izgube ali kraje kartice – blokada kartice 4,30 EUR
Preklic prijave izgube ali kraje kartice 4,30 EUR

Predčasna zamenjava kartice:

 • zaradi izgube, kraje oziroma poškodbe
 • zaradi spremembe matičnih podatkov

 

 • 6,40 EUR
 • 3,20 EUR

Dvig gotovine na bančnem avtomatu:

 • dvigi gotovine na BA v Sloveniji in v državah članicah EMU
 • dvig gotovine izven držav članic EMU

 

 • brez nadomestila
 • 2,70 EUR
Neupravičena reklamacija dvigov, plačil na POS terminalih in plačil nakupov preko spleta 6,00 EUR
Blokacija kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe 5,00 EUR
SMS obveščanje o transakcijah s kartico 0,50 EUR mesečno
Odstop od že naročene kartice 6,40 EUR

 

2.2. Kartica z doloženim plačilom Mastercard
Izdaja kartice brez nadomestila
Letna članarina 14,00 EUR
Prijava izgube ali kraje kartice – blokada kartice 6,00 EUR
Preklic prijave izgube ali kraje kartice 4,00 EUR

Predčasna zamenjava kartice:

 • zaradi izgube, kraje oziroma poškodbe
 • zaradi spremembe matičnih podatkov

 

 • 12,00 EUR
 • 7,00 EUR
Dvig gotovine v Sloveniji ali tujini 5,00 % od zneska, min. 10,00 EUR, max. 100,00 EUR
Neupravičena reklamacija dvigov, plačil na POS terminalih in plačil nakupov preko spleta 6,00 EUR
Blokacija kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe 5,00 EUR
SMS obveščanje o transakcijah s kartico 0,50 EUR mesečno
Odstop od že naročene kartice 14,00 EUR
Sprememba dneva obremenitve porabe po kartici 2,00 EUR
Sprememba višine mesečnega limita porabe 3,00 EUR

 

3. PLAČILNI PROMET ZA PLAČILA V DRŽAVI IN V SISTEMU SEPA
3.1. Plačila na bančnem okencu
Interni UPN nalog 0,60 EUR
Nujni UPN nalog 6,00 EUR

Standardni UPN nalog:

 • do vključno 1.000,00 EUR
 • nad 1.000,00 EUR

 

 • 0,80 EUR
 • 0,16 % od zneska, max. 6,00 EUR
Plačila za humanitarne namene (Rdeči križ, Karitas, Unicef,….) brez nadomestila

 

3.2. Plačila preko elektronske banke
Standardni UPN nalog 0,30 EUR
Interni UPN nalog brez nadomestila
UPN nalog z zneskom nad 50.000,00 EUR 2,25 EUR
Nujni UPN nalog 2,25 EUR

 

3.3. Plačila preko tajnih nalogov in direktnih bremenitev
Trajni nalog 0,15 EUR
Direktna bremenitev 0,15 EUR

 

3.4. Prilivni nalog na račun
Prejeto nakazilo v dobro računa brez nadomestila

 

3.5. Plačilni promet za plačila v tretje države na bančnem okencu
Po tarifi banke posrednice – Deželna banka Slovenije d.d. Tarifa DBS d.d.

 

4. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
4.1. Elektronska banka
Pristopnina brez nadomestila
Vodenje e – računa 0,30 EUR
Vodenje e – računa (dijaki, študenti) brez nadomestila

 

4.2. E-računi
Prejemanje e-računov brez nadomestila

 

5. POSOJILNI POSLI
5.1. Dovoljena prekoračitev na računu
Odobritev dovoljene prekoračitve 1,00 % od zneska, min. 10,00 EUR, max. 50,00 EUR

Strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve:

 • strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve do 6 mesecev
 • strošek ocene tveganja dovoljene prekoračitve do 12 mesev

 

 • 0,60 % od zneska
 • 1,19% od zneska
Opominjevalni postopek po prekoračeni dovoljeni prekoračitvi do višini zamudnih obresti, največ 5,00 EUR

 

5.2. Potrošniško posojilo z nominalno obrestno mero
Odobritev posojila 1,00 % od zneska, min. 30,00 EUR, max. 500,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Vodenje posojila 1,20 EUR mesečno

Strošek ocene tveganja nenamenskega kredita:

 • ročnost posojila do 12 mesecev
 • ročnost posojila do 24 mesecev
 • ročnost posojila do 36 mesecev
 • ročnost posojila do 48 mesecev
 • ročnost posojila do 60 mesecev
 • ročnost posojila do 72 mesecev
 • ročnost posojila do 84 mesecev

 

 • 1,51% od zneska
 • 2,03% od zneska
 • 2,55% od zneska
 • 2,86% od zneska
 • 3,01% od zneska
 • 3,61% od zneska
 • 4,06% od zneska

Strošek ocene tveganja namenskega kredita:

 • ročnost posojila do 12 mesecev
 • ročnost posojila do 24 mesecev
 • ročnost posojila do 36 mesecev
 • ročnost posojila do 48 mesecev
 • ročnost posojila do 60 mesecev
 • ročnost posojila do 72 mesecev
 • ročnost posojila do 84 mesecev

 

 • 1,19% od zneska
 • 1,62% od zneska
 • 2,03% od zneska
 • 2,27% od zneska
 • 2,39% od zneska
 • 2,86% od zneska
 • 3,22% od zneska

 

5.3. Potrošniško posojilo z referenčno obrestno mero
Odobritev posojila 1,00 % od zneska, min. 30,00 EUR, max. 500,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Vodenje posojila 1,20 EUR mesečno

Strošek ocene tveganja nenamenskega kredita:

 • ročnost posojila do 12 mesecev
 • ročnost posojila do 24 mesecev
 • ročnost posojila do 36 mesecev
 • ročnost posojila do 48 mesecev
 • ročnost posojila do 60 mesecev
 • ročnost posojila do 72 mesecev
 • ročnost posojila do 84 mesecev

 

 • 1,62% od zneska
 • 2,17% od zneska
 • 2,73% od zneska
 • 3,06% od zneska
 • 3,22% od zneska
 • 3,86% od zneska
 • 4,34% od zneska

Strošek ocene tveganja namenskega kredita:

 • ročnost posojila do 12 mesecev
 • ročnost posojila do 24 mesecev
 • ročnost posojila do 36 mesecev
 • ročnost posojila do 48 mesecev
 • ročnost posojila do 60 mesecev
 • ročnost posojila do 72 mesecev
 • ročnost posojila do 84 mesecev

 

 • 1,28% od zneska
 • 1,71% od zneska
 • 2,17% od zneska
 • 2,42% od zneska
 • 2,55% od zneska
 • 3,07% od zneska
 • 3,45% od zneska

 

5.4. Stanovanjsko posojilo z nominalno obrestno mero
Odobritev posojila 1,00 % od zneska, min. 30,00 EUR, max. 500,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Vodenje posojila 1,20 EUR mesečno

Strošek ocene tveganja nenamenskega kredita:

 • ročnost posojila do 60 mesecev
 • ročnost posojila do 120 mesecev

 

 • 1,89% od zneska
 • 2,09% od zneska

 

5.5. Stanovanjsko posojilo z referenčno obrestno mero
Odobritev posojila 1,00 % od zneska, min. 30,00 EUR, max. 500,00 EUR, enkratno ob odobritvi
Vodenje posojila 1,20 EUR mesečno

Strošek ocene tveganja nenamenskega kredita:

 • ročnost posojila do 60 mesecev
 • ročnost posojila do 120 mesecev

 

 • 2,07% od zneska
 • 2,31% od zneska

 

5.6. Premostitvena posojila na osnovi nenamensko zvezanih sredstev
Odobritev posojila 0,50 % od zneska, min. 10,00 EUR, max. 50,00 EUR, enkratno ob odobritvi

 

5.7. Pošiljanje opominov za zamujena plačila
Opominjevalni postopek po posojilni pogodbi do višini zamudnih obresti, največ 5,00 EUR

 

5.8. Sprememba kreditnih pogojev
Spreminjanje pogojev posamezne osnovne kreditne pogodbe (aneks) 100,00 EUR

 

5.9. Izdajanje zemljiškoknjižnih dovoljenj
Stroški izdaje izbrisnega dovoljenja 30,00 EUR
Stroški izdaje notarsko overjenega izbrisnega dovoljenja 60,00 EUR
Izdajanje pisem o nameri, soglasji, izjav povezanih z izbrisi pravic vpisanih v zemljiško knjigo 10,00 EUR

 

6. GOTOVINSKO POSLOVANJE
6.1. Zamenjava apoenov
Menjava apoenske strukture bankovcev nad 20 bankovcev 0,20% od zneska, min 2,00 EUR

Menjava kovancev v bankovce:

 • do 30 kosov kovancev
 • nad 30 kosov kovancev

 

 • brez nadomestila
 • 2,00% od zneska, min 2,00 EUR
Polog kovancev na račun nad 30 kosov kovancev (nadomestilo ne velja za pologe na varčevalne račune in račune osnovnošolcev, dijakov in študentov) 1,00% od zneska, min 1,00 EUR

 

6.2. Ostalo gotovinsko poslovanje
Nerealizirana najava dviga gotovine 0,50 % od zneska, max 10,00 EUR.

 

7. OSTALA NADOMESTILA
7.1. Ostala nadomestila
Informacije o veljavnih obrestnih merah in tečajih za pretekla obdobja 9,50 EUR
Izdelava prepisov, izpiskov, kartic prometa na željo komitenta 2,00 EUR na izdelano stran
Izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja 15,00 EUR + DDV na uro, min. 1 ura
Izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja 10,00 EUR
Neupravičena reklamacija 10,00 EUR na dediča
Izdelava potrdil (npr.potrdilo o prilivih, potrdilo o plačilni sposobnosti…) 10,00 EUR na potrdilo
Izpis prometa o transakcijskem računu na bančnem okencu 2,00 EUR
Vložitev elektronske izvršbe za zapadle terjatve 100,00 EUR
Obdelava prejetega sklepa o izvršbi 40,00 EUR od sklepa ali izvršbe
Nalog za nakazilo sredstev v okviru izvršbe 2,20 EUR
Fotokopiranje dokumentacije komitentu 0,30 EUR na stran

 


8. DEJANSKI STROŠKI

Poleg nadomestil za posamezne storitve zaračunava Primorska hranilnica d.d. tudi dejanske stroške, ki nastanejo pri izvedbi posameznih poslov, dogovorjenih med Primorsko hranilnico Vipava d.d. in uporabnikom.

 


9. SPLOŠNA DOLOČILA
 1. Primorska hranilnica Vipava d.d. (v nadaljevanju Primorska hranilnica) zaračuna nadomestila za storitve, ki jih opravlja in so navedena v tej tarifi. Izjema so predpisana statistična poročila, ki jih predpiše Banka Slovenije, druge finančne institucije in drugi organi na podlagi zakonitih predpisov.
 2. Pogodba o sklenjenem poslu mora vsebovati tudi določilo o nadomestilu za opravljeno storitev.
 3. Poleg nadomestil za posamezne storitve po tej tarifi, zaračuna Primorska hranilnica tudi dejanske stroške, ki nastanejo pri izvedbi posameznih poslov, dogovorjenih med Primorsko hranilnico in uporabnikom storitev.
 4. Fizičnim osebam se nadomestilo obračunava in ga poravnajo praviloma takoj ob opravljeni storitvi. Če fizična oseba ni prisotna, se obračun izstavi - najkasneje v dveh delovnih dneh in ga je ta dolžna poravnati najkasneje v osmih dneh od datuma obračuna.
 5. Od dneva, ko poteče rok za plačilo, zaračunava Primorska hranilnica za neplačana nadomestila zakonske zamudne obresti.
 6. Pri vseh tarifnih postavkah iz te tarife se davek na dodano vrednost v skladu s 44. členom ZDDV-1 ne obračuna, razen v tistih tarifnih postavkah, ki so obdavčljive in je to v tej tarifi izrecno določeno.
 7. Glede na poslovno sodelovanje z uporabnikom storitev in glede na posebne aranžmaje, se s pogodbo lahko do ločijo tudi drugačni pogoji.
 8. Izvleček iz te tarife plačil za storitve, ki jih navaja posamezen del poslovanja, se lahko posreduje uporabniku storitev na njegovo željo. Tarifa mora biti na vpogled na vseh blagajniških mestih in na spletni strani Primorske hranilnice www.phv.si.
 9. Vodstvo Primorske Hranilnice Vipava d.d. oziroma posojilni odbor lahko iz utemeljenih razlogov v posameznem primeru določi tudi drugačno nadomestilo za storitev, ki ni navedena v tej tarifi.

Velja in uporablja se od 10.04.2019