Letna
A VISTA HV, ŽR, TR 0,00%
VEZANI DEPOZITI OD 31 DO 60 DNI 0,01%
VEZANI DEPOZITI OD 61 DO 90 DNI 0,02%
VEZANI DEPOZITI OD 91 DO 180 DNI 0,05%
VEZANI DEPOZITI OD 181 DO 270 DNI 0,15%
VEZANI DEPOZITI OD 271 DNI DO 1 LETA 0,15%
VEZANI DEPOZITI NAD 1 LETO * 0,50%
VEZANI DEPOZITI NAD 2 LETI * 0,60%
VARČEVALNA KNJIŽICA NAD 31 DNI Z ODPOVEDNIM ROKOM IN OTROŠKO VARČEVANJE 0,12%
OBROČNO VARČEVANJE NAD 3 LETA 1,50%

 

Obrestne mere so fiksne, razen za varčevalno knjižico so spremenljive. Za izračun depozitov Primorska hranilnica Vipava d.d. uporablja linearni način izračuna obresti.

*Strankam, ki imajo aktiven račun (stranka prejema na račun odprt pri Primorski hranilnici Vipava d.d. redne prilive: plača, pokojnina, prilivi iz kmetijstva) se prizna 0,10% pribitka na obrestno mero, glede na tabelo obrestnih mer pri depozitih nad 1 leto ter depozitih nad 2 leti.

veljavnost od 08.12.2017