Kreditiranje

Hranilnica Vipava nudi izredno ugodne obrestne mere za kredite.

Hranilnica je pri ugotavljanju in preverjanju kreditne sposobnosti kreditojemalca ali solidarnega poroka dolžna opraviti vpogled v sistem SISBON.

Za ponudbo pokličite komercialno službo na tel. (05) 3664-506 ali (05) 3664-512, lahko pa jim tudi pišete na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  • Obrestne mere za kredite
  • Prošnja za potrošniški/stanovanjski kredit
  • Potrdilo delodajalca
  • Vloga za posredovanje podatkov
  • Predloga za kopiranje dokumentov
  • Politika ravnanja v primeru zamud, ko potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnine